Pořadatelské služby

Ostraha na akcích hraje nezastupitelnou roli, jak při kontrole oprávnění návštěvníků ke vstupu, při koordinaci davu v nepřehledných situacích, při řízení provozu na parkovištích, tak při samotné ostraze majetku.

Při pořádání kulturních, sportovních či jiných akcí je povinností organizátorů zajistit odpovídající pořadatelskou službu a zabezpečit celou svou akci.

Přenechte to na nás a my se o vše postaráme!

Zajišťujeme pořadatelské služby, kdy s naší pomocí Vám zajistíme hladký průběh celé akce.

Dokážeme flexibilně reagovat a zajistit potřebný počet schopných, vybavených a prověřených pracovníků z řad svých zaměstnanců. Veškeré objednané služby pro zabezpečení akcí se podřizují smluvním požadavkům klienta a bezpečnostním plánům akce. Naše společnost odpovídá za případné vzniklé ztráty či škody na střeženém majetku.

Zárukou náhrady vzniklých škod je kvalitní pojištění naší společnosti s maximálním možným plněním.

Využívejte naše služby a my Vám jako bonus k tomu poskytneme náhradní plnění.