Ostraha objektů

Naše bezpečnostní služby jsou zaměřeny na ochranu osob a majetku tak, aby se naši zákazníci mohli cítit bezpečně. Díky kvalitnímu managementu, kontrole kvality, plánování a školení, jsme schopni naplnit očekávání našich zákazníků.

Poskytuje spolehlivé a profesionální bezpečnostní služby s osobním lidským přístupem.

Zajišťujeme bezpečnostní služby týkající se veřejných, administrativních, průmyslových a soukromých objektů včetně parkovacích míst. Bezpečnost střežíme také při pořádání různých typů akcí. Ve střežených prostorách jsou fyzickou ostrahou zajištěna všechna bezpečnostní opatření, která slouží k prevenci bezpečnostních rizik a k zamezení újmy na zdraví, škody na majetku a následných finančních ztrát. S ohledem na lokalitu Vám náš bezpečnostní manažer navrhne vhodná bezpečností opatření, která povedou ke zvýšení efektivity bezpečnosti a snížení nákladů.

Veškerá režimová opatření přizpůsobujeme na základě Vašich požadavků tak, abychom Vám poskytli co nejvyšší úroveň a zároveň Vás co nejméně omezovali. Poskytujeme zákazníkovi komplexní bezpečnostní servis a náš manažer je k dispozici již před realizací zakázky.

Kvalita, serióznost a pečlivost při výběru konkrétních zaměstnanců je u nás samozřejmostí.

Investice do fyzické ostrahy se vyplácí!

Naším cílem je zajistit Vám bezpečí a ušetřit zbytečné náklady, které byste museli vynaložit na nápravu škod.