Novinky


Uvědomujeme si svou společenskou odpovědnost, a proto podporujeme řadu sportovních klubů a zařízení.  


KBC Přerov
je kickboxerská základna, ze které vyrostla spousta světových zápasníků.