Kontrola nemocných

Jak ve firmě snížit vysokou „nemocnost“?

Podle současné zákonné úpravy je zaměstnavatel oprávněn své zaměstnance kontrolovat, zda dodržují léčebný režim. Kontroly působí mezi zaměstnanci preventivně a snižují tak mzdové náklady zaměstnavatele
Kontroly můžete provádět svépomocí nebo k tomu využít externí společnost.

Zajišťujeme:

Náš pracovník provádějící kontrolu (dále jen kontrolor) provede návštěvu zaměstnance v pracovní neschopnosti na adrese, která je nahlášena jako místo léčebného pobytu. Pokud zaměstnanec na této adrese není přítomen a přitom by tam dle léčebného režimu být měl, je tato skutečnost okamžitě nahlášena jeho zaměstnavateli a je proveden zápis, který je doplněn fotodokumentací se zaznamenaným časem a datem návštěvy. V případě, že zaměstnanec přítomen je, provede se zápis,
který je spolu s dalšími předán zaměstnavateli.

Kontrolní činnost je vždy prováděna šetrně a s respektem k soukromí zaměstnance, a jeho rodinného života.

V rámci využití našich služeb Vám poskytneme náhradní plnění.