Bezpečnostní audit

Bezpečností majetku je nutné se včas zabývat. 

Bezpečnostní audit vyhodnotí rizika, hrozby a možnosti vzniku mimořádných situací. Na základě těchto zjištění se provádí vyhodnocení stavu současných bezpečnostních opatření s důrazem na fyzickou ostrahu, technické vybavení a režimová opatření.

Náš audit Vám přinese mnohá překvapivá zjištění a pomůže Vám odstranit nedostatky. 

Cílem auditu je:

  • dostat objektivní obraz stávajícího stavu zabezpečení včetně porovnání krytí rizik pojistnými podmínkami,
  • konkretizovat místa, kde je nutné investovat a kde lze naopak na bezpečnosti ušetřit,
  • sdělit informace o bezpečnostních rizicích,
  • návrh profesionálního řešení.
Zajistíme Vám návrh a tvorbu interního normativního rámce bezpečnosti dané organizace a tvorbu bezpečnostní politiky.

Naším cílem je zajistit Vám bezpečí a ušetřit zbytečné náklady, které byste museli vynaložit na nápravu škod v případě poškození nebo rozkradení Vašeho majetku.