Bezpečnost práce & PO

S námi jste v bezpečí

Nepotřebujete vlastního bezpečnostního technika.

Zajistíme Vám profesionální služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
 • Komplexní servis v oblasti BOZP a PO
 • Zpracování dokumentace a její aktualizace
 • Profesionální školení BOZP a PO
 • Poradenství zkušenými techniky
 • Asistence při šetření s orgány státní správy
 • Periodické školení řidičů
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je povinný a vyžadovaný soubor povinností, který musí plnit každý zaměstnavatel. Neplněním nebo neúplností povinností, se zaměstnavatel vystavuje riziku finančního postihu ze stran státních úřadů až do výše 2 mil. Kč a v krajním případě také okamžitého zastavení činnosti.

Nechceme Vás strašit, ale zajistit Vám klidné spaní!

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
 • Zpracování a vyhodnocení rizik
 • Kategorizace práce
 • Hygiena práce, ergonomie a prevence nemocí z povolání zákona
 • Zavedení systému pro řešení postupů správy BOZP
 • Přidělování OOPP, evidence pracovně lékařských služeb a prohlídek
 • Řešení pracovních úrazů, vyhodnocování stavu a úplnosti BOZP

Požární ochrana
 • Zařazení Vaší činnosti nebo prostoru, kde činnost vykonáváte do kategorie požárního nebezpečí dle zákona o PO
 • Vytvoření předepsané dokumentace požární ochrany
 • Dokumentace zdolávání požáru, je-li třeba
 • Vedení požární knihy a preventivní prohlídky požárních úseků
 • Kolaudační řízení se státním požárním dozorem

Školení BOZP a PO 

Vedoucí zaměstnanci, ostatní zaměstnanci, řidiči, subdodavatelé,
preventista PO: vstupní školení BOZP a PO, opakované školení, ověření znalostí v BOZP
- Kontroly inspektorátu práce